Våre garantier

Norske bruktbiler uansett merke
I de tilfeller bruktbil solgt fra Bilsenteret AS ikke har en fortsatt gjeldende nybilgaranti vil den være dekket under Bilsenterets brukbilgaranti etter følgende gradering.

Bil 0 – 5 år. 12 måneder garanti – Maksimum 12000 km – Egenandel pr. skade kr 2000.

Bil 5 – 10 år. 6 måneder garanti – Maksimum 6000 km – Egenandel pr. skade kr 4000.

Bil Over 10 år. 3 måneder garanti – Maksimum 4000 km – Egenandel pr. skade kr 6000.

Omfang for de respektive garantier gis på eget skriv.

Alle disse bruktbilgarantier kan erstattes/forlenges via Autoconcept mot vederlag. Dersom Xtragaranti tegnes gjennom Autoconcept vil Bilsenteret AS i hvert enkelttilfelle gi en spesialpris/rabatt ut i fra at Bilsenterets egen brukbilgaranti erstattes av annen garantiform.

Nærmere informasjon finnes på  www.autoconcept.no

Mercedes-Benz direkteimportert fra Tyskland

Fabrikkens garantier med mulighet for tegne utvidet nybilgaranti inntil 5 år fra første gangs registreringsdato eller maksimum 100 000 km til en svært gunstig kostnad. Pristilbud gis i hvert enkelt tilfelle.

Andre merker direkteimportert fra Tyskland

I de tilfeller andre merker har kortere fabrikkgaranti enn 5 år tilbys tilsvarende utvidelse av nybilgarantien som ovenfor.